Valmennukset

Avoimet koulutukset

Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)

Koulutuksemme antaa helposti omaksuttavan kokonaiskuvan yrityksen taloushallinnon tärkeimmistä osa-alueista. Koulutus auttaa osallistujia hahmottamaan oman vastuualueensa toimintaa taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaamista.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omaksuttavan yleiskuvan budjetoinnista, investointilaskelmista, tilinpäätöksestä ja kassavirrasta
  • Opit tuntemaan yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu erityisesti asiantuntijoille, projektipäälliköille ja tiiminvetäjille, jotka haluavat vahvistaa taloushallinnon perusteiden osaamistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilaisuuden hinta on 890 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilut. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta tai osoitteesta info(a)brik.fi.