Valmennukset

Koulutusohjelmat

Workplace Big Five™ persoonallisuusprofilointi

Tiedätkö mitkä ovat tiimisi luontaiset vahvuudet?

Auta ihmisiä ymmärtämään toisiaan ja itseään – tehostat toimintaa ja kasvatat työhyvinvointia. Ihmiset viihtyvät ja saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

Valmennuksessa hyödynnetään Workplace Big Fiveä joka on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.

Valmennus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan myös etänä.

Profiili toteutetaan sähköisen kyselytyökalun avulla. Kyselyn täyttäminen vie n. 10-20 minuuttia / vastaaja. Tuloksena jokainen tiimiläinen saa yksilöllisen persoonallisuusprofiilin, joka käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa. Purku kestää n. yhden tunnin ja se voidaan toteuttaa joko kasvotusten tai etänä. Purkukeskustelussa käydään läpi vastaajan persoonallisuuden piirteet ja keskustellaan siitä, miten nämä tulevat esiin arjessa. Henkilökohtaisten purkukeskustelujen jälkeen käydään tiimin persoonallisuusjakauma läpi koko tiimin voimin. Tiimin yhteisessä tilaisuudessa käydään läpi, mitkä toimintatavat ovat tiimille luontaisesti energiatehokkaita, miten tiimin keskinäinen erilaisuus näkyy arjessa ja missä ovat tiimin mahdolliset kehityskohteet.

Hyödyt osallistujille

  • Itse­tun­te­mus lisääntyy
  • Ymmärrys siitä, miten ihmiset eroavat toisistaan kasvaa
  • Tiimin luontaisten ja energiatehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen
  • Tiimin kehityskohteiden löytäminen ja työnjaon tehostaminen
  • Psykologisen turvallisuuden lisääminen

Kenelle

Yksiloiden itsentuntemuksen kasvattamisesta, tiimin sisäisen yhteistyön kehittämisestä tai rekrytointitarpeiden selvittämisestä / rekrytointiprosessin kehittämisestä vastaavien henkilöiden työn tueksi.

Kouluttaja