Valmennukset

Koulutusohjelmat

Workplace Big Five™ persoonallisuusprofilointi

Big Five -työkalussa kiteytyy persoonallisuustutkimuksen paras tämänhetkinen ymmärrys ihmisten erilaisuuden sanoittamisesta. Oman persoonallisuuden vastaisesti toimiminen on mahdollista, mutta se vie energiaa. Persoonallisuuden avaaminen organisaation näkökulmasta mahdollistaa siis energiatehokkaamman toiminnan. Tutkimuksen pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi löytää jokaiselle parhaiten soveltuvat toimenkuvat.

Persoonallisuuden Big Five -malli on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen standardi, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana.

Hyödyt osallistujille

  • Itsetuntemuksen lisääminen
  • Tiimin tai johtoryhmän toiminnan kehittäminen
  • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
  • Kehittymissuunnitelmien tekeminen
  • Työn sopivuuden varmistaminen
  • Työyhteisötaitojen vahvistaminen

Kenelle

Workplace Big Five -persoonallisuusprofilointi soveltuu organisaation yksittäisten jäsenten itsetuntemuksen kehittämiseen tai persoonallisuuden tarkasteluun tiimitasolla.

Kouluttaja