Valmennukset

Valmennusohjelmat

Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Ohjelman sisältö on aina muokattavissa juuri teidän tarpeidenne mukaan. Haluamme kuitenkin kuvata jo täällä mahdollisimman konkreettisesti, mitä ohjelma voisi sisältää.

Ennakkotehtävä: Oman DiSC® -profiilin tekeminen.

 

1. tilaisuus: Myyjän identiteetti ja asiakkaan maailma

Asiakaskokemuksen merkitys

 • Asiakaskokemusta lukuina ja mistä kokemus muodostuu
 • Asiakaskokemuksen tasot
 • Sisäisen palvelun merkitys asiakkaan kokemukseen
 • Mitä on palvelun laatu

Asiakkaan maailma

 • Asiakkaan asiointipolku
 • Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
 • Erilaiset asiakkaat
 • Alttius suostuttelustrategioille

DiSC® -myyjän profiili

 • DiSC® -viitekehys
 • Omaan profiiliin tutustuminen
 • Omat stressitekijät
 • Omat motivaattorit

Asiakaspalvelijan identiteetti

 • Vuorovaikutuksen vahvuudet ja kehityskohdat DiSC® -näkökulmasta
 • Päivän yhteenveto

Välitehtävä: Omien asiakastyön haasteiden kartoitus

 

2. tilaisuus: Asiakaspalvelutekniikka ja monikanavainen asiakastyö

Myyntikeskustelutekniikka

 • Läpinäkyvyyden illuusiosta ensivaikutelman voimaan
 • Kokonaistilanteen kartoitus, kysymystekniikka
 • Kuuntelun taito
 • Selkeät ja hyödylliset ratkaisut
 • Vastaväitteistä mahdollisuus
 • Vuorovaikutustekniikat asiakaspalvelussa ja ratkaisun tarjoamisessa

Monikanavainen asiakastyö

 • Viestinnän haasteet ja kuinka saan viestini perille?
 • Puhelinviestinnässä huomioitavaa
 • Mitä ja miten viestit sähköpostilla?

Haastavien asiakastilanteiden käsittely

 • Miksi asiakas valittaa
 • Reklamaation tyylikäs hoitaminen
 • Hyvittämisen merkitys ja sitoutunut asiakas

Välitehtävä: DiSC® Work of Leaders -profiilin tekeminen

 

3. tilaisuus: Asiakaspalvelun lähiesimiesten valmennus

DiSC® Work of Leaders

 • DiSC®-viitekehys
 • Work of leaders – parhaat käytännöt
 • Omaan profiiliin tutustuminen
 • Omat vahvuudet esimiehenä
 • Omat kehityskohtani

Motivaation johtaminen

 • Tunne ohjaa toimintaa – tunteiden perusulottuvuudet
 • Motivaation edellytykset
 • Motivaation johtaminen
 • Tarvitseeko kaikkeen motivaatiota?

Valmentavan johtamisen parhaat käytännöt

 • Positiivisen palautteen voima?
 • Negatiivisesta rakentavaan palautteeseen
 • Mitä aivoissa tapahtuu?
 • Palautekeskustelun runko

Esimiehen ajankäyttö

 • Oman ajankäytön raamittaminen
 • Tärkeimmät työtehtäväni ja aikasyöpöt

Välitehtävä: Asiakaskampanjan suunnittelu

 

4. tilaisuus: Asiakaspalvelutyön lähivalmennus (aitoja asiakastilanteita hyödyntäen)

Päivän tavoitteet

 • Asiakaskeskustelun rungon täsmentäminen
 • Omat haasteet
 • Tavoitteen asettaminen päivälle

Asiakastyö

 • Soitto- ja/tai asiakastyö valmentajan ja esimiehen sparratessa asiakastilanteiden välillä
 • Parhaiden käytänteiden kokeilua ja aktiivista käytäntöön vientiä
 • Soitto- ja/tai asiakastyö valmentajan ja esimiehen sparratessa asiakastilanteiden välillä
 • Loppukiritys!

Päivän yhteenveto

 • Kokemukset ja fiilikset
 • Onnistumiset ja parhaiden käytäntöjen kokoaminen
 • Loppukeskustelu
Takaisin kuvaukseen