Valmennukset

Valmennusohjelmat

Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma

Ovatko palvelutaidot ruosteessa? Onko erottautuminen kilpailijoista haaste? Me laitamme asiakastyön kerralla kuntoon ja autamme tekemään hyvästä erinomaista! Valmennusohjelmamme vie tiimisi seuraavalle aktiivisuustasolle kohti uutta innostusta ja vaikuttavampia asiakaskohtaamisia. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen käyttäytymisprofiilin, jota hyödyntämällä yhteinen asiakastyö tehostuu.

 

Hyödyt osallistujille

  • Saat lisää tietoa asiakkaan maailmasta ja ostokäyttäytymisestä
  • Saat ymmärrystä omista käyttäytymismalleistasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (DiSC®-profiili)
  • Saat keinoja asiakaskeskusteluiden tehostamiseen monikanavaisessa asiakastyössä
  • Asiakaspalvelun lähiesimiehet saavat selkeät suuntaviivat valmentavaan johtamiseen
  • Käytännönläheinen valmennus tuo positiivista muutosta jo valmennusohjelman aikana!

Kenelle

Valmennus on suunniteltu asiakaspalvelutiimeille sekä niiden lähiesimiehille. Valmennus käsittelee monikanavaisen asiakastyön haasteita ja mahdollisuuksia ja pyrkii löytämään jokaisen osallistujan potentiaalin ja innostuksen.

 

 

Menetelmät

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia. Osallistujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkökulmat, mutta valmennuksen keskipisteenä ovat aina osallistujat ja heidän tarpeensa. Luennointi ei ole meidän juttumme (ellei ole ihan pakko).

 

 

Ohjelma sisältää

  • Neljä valmennustilaisuutta
  • DiSC®-profiloinnit (esimiehille Work of leaders -profiili)
  • Asiantuntijan myyntitaidot -kirja osallistujille
  • Väli- ja jatkotehtävät

Kouluttaja