Valmennukset

Valmennusohjelmat

Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Ohjelman sisältö on aina muokattavissa juuri teidän tarpeidenne mukaan. Haluamme kuitenkin kuvata jo täällä mahdollisimman konkreettisesti, mitä ohjelma voisi sisältää.

 

1. tilaisuus: Esimiestyön perusteet

Valmennusohjelman käynnistys

 • Valmennuksen tavoitteet
 • Valmennuksen toteutuksen läpikäyntiä
 • Yhteiset viestintäkäytännöt
 • Esittelyt

Esimiehen tehtävät ja haasteet

 • Esimiehen tehtäväkenttä
 • Esimiestyön haasteet ja mahdollisuudet
 • Esimiehen johtamiskeinot

Esimiehen vastuu ja oikeudet

 • Johtamisoikeus
 • Jämäkkä johtaminen
 • Rohkeus johtaa

Välitehtävä: Oman DiSC® -profiilin tekeminen

 

2. tilaisuus: Minä esimiehenä

DiSC® -profiilin läpikäyntiä

 • Henkilökohtaiseen profiiliin tutustumista
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen esimiehenä

Oman roolin pohdintaa

 • Minkälainen esimies haluan olla?
 • Oman kehityskohteen valinta
 • Suunnitelma oman osaamisen kehittämiselle

Välitehtävä: Oman kehityskohteen käytäntöön vieminen – Mikä on ensimmäinen askel, jonka voin ottaa?

 

3. tilaisuus: Johtamistaidot ja johtamisvoima

Mitä on hyvä johtaminen?

 • Esimiehen johtamistaidot
 • Miten voin kehittyä johtamisessa?
 • Esimiehen viestintä ja vuorovaikutustaidot

Johtamistyylit

 • Oman johtamistyylin tunnistaminen
 • Erilaisiin tilanteisiin sopeutuminen
 • Vaikuttava johtaminen

Välitehtävä: Johtamistaidot käytännössä – Oman kehityskohteen käytäntöön vieminen

 

4. tilaisuus: Yhteistyö ja ryhmädynamiikka

Vastuu tiimin yhteistyöstä

 • Esimiehen vastuut
 • Tiimin jäsenten vastuut
 • Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen

Itseohjautuva tiimi

 • Vastuun jakautuminen tiimissä
 • Asiantuntijavalta
 • Onnistunut delegointi

Ryhmädynamiikan kehittäminen

 • Kollektiivinen älykkyys
 • Esimiehen fasilitointitaidot

Tiimiroolit

 • Tiimiroolien läpikäyntiä
 • Roolien merkitys
 • Tiimin vahvuudet ja heikkoudet

Välitehtävä: Oman ajankäytön seuranta

 

5. tilaisuus: Itsensä johtaminen

Mitä itsensä johtaminen tarkoittaa?

 • Itsensä johtamisen osa-alueet
 • Omasta jaksamisesta huolehtiminen

Ajankäytön hallinta

 • Mitä kiire on ja miten se taklataan?
 • Ajan hallinnasta energian hallintaan
 • Ajankäytön hallinnan työkaluja

Henkilökohtaiset muutostaidot

 • Hyödyllisen ajattelumallin tunnistaminen
 • Muutoksen eteneminen yksilössä
 • Muutoksen työstämisen työkalut

 

6. tilaisuus: Tiimin osaamisen kehittäminen

Valmentava ote esimiestyössä

 • Tiimiläisten kasvun ja kehittymisen tukeminen
 • Valmentavan otteen perusteet
 • Esimiehen rooli valmentajana

Rekrytointi ja perehdytys

 • Miten houkuttelemme ja pidämme parhaat osaajat
 • Rekrytoinnin ja perehdytyksen ydinkohdat esimiehen näkökulmasta

Kehittyminen ja kehityskeskustelut

 • Mitä esimies voi onnistua kehityskeskusteluissa?
 • Jatkuvan kehittymisen kulttuuri
 • Mitä taitoja tiimimme tarvitsee tulevaisuudessa?

Valmennusohjelman päättäminen

 • Mitä saimme aikaan?
 • Mikä tilanne on nyt?
 • Miten tästä eteenpäin?
Takaisin kuvaukseen