Valmennukset

Tilaa valmennus organisaatiollesi

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot (1pv)

Koulutuksen suunnittelutapaaminen auttaa täsmentämään koulutuksen sisältöä tilaajaorganisaation erityistarpeita huomioivaksi.

Organisaation omat esimerkit syventävät osaamista juuri organisaation omien johtamistilanteiden mukaisiksi.

Vaikuttavuuden arvioinnilla varmistetaan se, että koulutuksen laatu vastaa tilaajan koulutukselle asettamia tavoitteita.

Valittu sisältö

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Valmennuksen sisältö
Yhteystiedot ja lähetys
Valmis