Valmennukset

Avoimet valmennukset

Tuotepäällikön asiakastaidot (2pv)

Tuotepäälliköille suunnatussa valmennuksessamme keskitymme asiakastaitojen vahvistamiseen. Kaksipäiväinen tehovalmennus auttaa hyödyntämään tuotepäällikön asiantuntijuutta täysimääräisesti asiakaspalvelussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät ammattimaisen myyntityön lainalaisuudet entistä paremmin
  • Tunnistat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi erilaisissa asiakas- ja myyntitilanteissa
  • Opit hyödyntämään asiantuntemustasi myynnin tukena entistä tehokkaammin
  • Opit tunnistamaan uusia myyntimahdollisuuksia ja rohkaistut tarttumaan niihin
  • Opit toimimaan täysiverisenä kaupantekijänä erilaisissa asiakastilanteissa
  • Saat henkilökohtaisen DiSC®-profiilin

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu tuotepäälliköille toimia­lasta riip­pu­matta.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unio­ninkatu 20

0130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henkilökohtaisen DiSC® -profiilin, Asiantuntijan myyntitaidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.