Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

24.5.2021 klo 09:30-11.30

 

Koulutuksessa käymme läpi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta tilinpäätösaineiston perusteella.

Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa. Webinaarissa käymme läpi Esimerkkiyritys Oy:n tilinpäätöksen rivi riviltä.
  • Jakso 3: Video (1h), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja ja syvennetään tilinpäätöksen analysointitaitoja.

Hyödyt osallistujille

  • Opit kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tuloslaskelmasta, taseesta ja kassa­vir­rasta
  • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
  • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.