Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Ohjelma, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?

 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimiorganisaation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiiminvetäjän rooli ja tehtävät

 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtaminen

12:00 Lounas

13.00 Vaikuttava tiiminvetäjä

 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet

Harjoitus: Tiimiroolit ja vuorovaikutus

14:15 Kahvitauko

14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edellyttää?

 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimityötaidot ja yhteiset pelisäännöt

Harjoitus: Tiimitoiminnan kehittäminen

16:00 Päivän valmennus päättyy

 

Ohjelma, Päivä 2

08:30 Aamupala

09:00 Yhteistyön dyna­miikka

 • Systeeminäkökulma organisaatioon
 • Yhteistyö vs. kilpailu
 • Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys

 • Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
 • Tiimiälyn fasilitointi

Harjoitus: Luova ongelmanratkaisu

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen

 • Itsensä johta­misen haasteet
 • Quan­tified Self
 • Aivot ja stressi

Harjoitus: Kiireilytesti

14:15 Kahvitauko

14:30 Ajan­käytön hallinnan tekniikat

 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
 • Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Isompi kartta ja ajo-ohjeet

Takaisin kuvaukseen