Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Tiimiflow-starttivalmennus (1pv)

Tiimiflow-starttivalmennuksen aikana hyödynnetään Tiimiflow-oppaastamme löytyviä tiimiharjoituksia ja käydään niiden avulla läpi tehokkaan tiimitoiminnan edellytyksiä. Valmennuksen tavoitteena on tuoda koko tiimi yhteen pohtimaan sen menestystekijöitä. Päivän aikana selviää, miksi tiimityön kehittämiseen kannattaa käyttää aikaa, ja mistä juuri teidän kannattaa lähteä liikkeelle.

Hyödyt osallistujille

• Tiimitoiminnan merkitys ja tavoitteet selkeytyvät

• Jokainen ymmärtää oman roolinsa tiimissä

• Koko tiimi saadaan osallistettua sen toiminnan kehittämiseen

• Tiimin jäsenet tutustuvat toisiinsa paremmin

• Valitsette tärkeimmän kehittämiskohteenne ja luotte askeleet sen saavuttamiseksi

• Ammattitaitoinen fasilitaattori pitää homman kasassa

Kenelle

Asiantuntijatiimeille, projektitiimeille ja kaikille niille tiimeille, joiden yhteisenä päämääränä on kehittyä entistä tehokkaammaksi tiimiksi.

Kouluttaja