Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Tiimiflow-starttivalmennus (1pv)

Tiimiflow-starttivalmennuksen aikana hyödynnämme Tiimiflow-oppaastamme löytyviä tiimiharjoituksia ja käymme niiden avulla läpi tehokkaan tiimitoiminnan edellytyksiä.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda koko tiimi yhteen pohtimaan sen menestystekijöitä. Päivän aikana selviää, miksi tiimityön kehittämiseen kannattaa käyttää aikaa, ja mistä juuri teidän kannattaa lähteä liikkeelle.

Hyödyt osallistujille

• Ymmärrätte selkeästi tiimitoiminnan merkityksen ja tavoitteet

• Ymmärrätte oman roolinne tiimissä

• Osallistutte tiimin toiminnan kehittämiseen koko tiimin voimin

• Tutustutte toisiinne paremmin

• Valitsette tärkeimmän kehittämiskohteenne ja luotte askeleet sen saavuttamiseksi

• Saatte avuksi ammattitaitoisen fasilitaattorin, joka pitää homman kasassa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu asiantuntijatiimeille, projektitiimeille ja kaikille niille tiimeille, joiden yhteisenä päämääränä on kehittyä entistä tehokkaammaksi tiimiksi.

Kouluttaja