Valmennukset

Tilaa valmennus organisaatiollesi

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Koulutuksen suunnittelutapaaminen auttaa täsmentämään koulutuksen sisältöä tilaajaorganisaation erityistarpeita huomioivaksi.

Kaikkien johtoryhmän jäsenten henkilökohtainen Workplace Big Five – persoonallisuusprofilointi sekä yhteinen tilaisuus, jossa profiileja tarkastellaan yhdessä tiimityöskentelyn näkökulmasta.

Kartoituksella pyritään vastaamaan kysymykseen: Miten johtoryhmätyö ja johtaminen koetaan organisaatiossamme ja miten sitä tulisi kehittää?

Vaikuttavuuden arvioinnilla varmistetaan se, että koulutuksen laatu vastaa tilaajan koulutukselle asettamia tavoitteita.

Valittu sisältö

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Valmennuksen sisältö
Yhteystiedot ja lähetys
Valmis