Valmennukset

Avoimet koulutukset

Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammattimaisen rekrytoinnin osa-alueet ja kerromme mitä jokaisen rekrytoijan kannattaa huomioida palkatessaan uusia osaajia tiimiinsä.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyttöönsä valmiin toimintamallin omien rekrytointiensa onnistumisen varmistamiseksi. Jokainen rekrytointi on investointi.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät onnistuneen rekrytoinnin toiminnallisen ja taloudellisen merkityksen organisaation menestyksen kannalta
  • Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadittavan osaamisen selkeästi ja kiteytetysti
  • Osaat laatia houkuttelevan rekrytointi-ilmoituksen ja tunnet parhaat kanavat avoimesta tehtävästä viestimiseen
  • Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta hakijajoukosta parhaimmat kandidaatit
  • Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekrytointikonsultille, ja mikä jää organisaation omalle vastuulle
  • Osaat käydä hakijahaastattelut ammattimaisesti, työlainsäädännön määräykset huomioiden
  • Osaat laatia työnantajan edut turvaavan työsopimuksen ja huolehtia riittävistä täsmennyksistä työsopimuksen tekstissä
  • Ymmärrät psykologisen sopimuksen käsitteen ja osaat käsitellä sen piiriin kuuluvia asioita ammattimaisesti

Kenelle

Koulutus on suun­niteltu kaikille rekrytoinnista vastaaville ja rekrytointiprosessiin osallistuville johtajille, esimie­hille sekä henkilöstön kehittämisestä vastaa­ville ammattilaisille organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tervetuloa meille! -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.