Valmennukset

Koulutusohjelmat

Reiss Motivaatioprofiili

Reiss Motivaatioprofiilin avulla tunnistat itseäsi motivoivat ja turhauttavat asiat. Ymmärrät paremmin omia tarpeitasi, ja osaat tehdä fiksumpia päätöksiä sen pohjalta. Saatat saada vastauksia myös siihen, miksi muut ihmiset käyttäytyvät mielestäsi ärsyttävästi. Menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tunnistat omat tarpeesi ja osaat kertoa niistä myös muille. Meillä kaikilla kun on täysin yksilöllinen motivaatioprofiili.

Motivaatioprofiilin avulla voit kehittyä johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana ja syventää itsetuntemustasi motivaatiotekijöidesi kautta.

Reiss Motivaatioprofiili on empiirisesti testattu ja tieteellisesti validoitu ihmisten tarpeiden ja motiivien taksonomia. Profiili toteutetaan sähköisen kyselytyökalun avulla, joka sisältää 128 väittämää. Sen tekeminen vie keskimäärin 15-30 minuuttia. Tuloksena saat yksilöllisen motivaatioprofiilin, johon tutustut yhdessä motivaatiovalmentajan kanssa. Käytte läpi motivaatiotekijöitä ja niiden merkityksiä purkukeskustelussa, joka voidaan toteuttaa joko kasvotusten tai etänä. Purkukeskustelun antia voit hyödyntää omien ajankohtaisten tavoitteidesi saavuttamisessa.

Hyödyt osallistujille

  • Itse­tun­te­muksen lisää­minen
  • Tiimin toiminnan kehit­tä­minen
  • Johta­misen ja esimiestyön kehit­tä­minen
  • Henkilökohtaisen kehit­ty­mis­suun­ni­telman teke­minen
  • Työn sopi­vuuden varmis­ta­minen
  • Työyh­tei­sö­tai­tojen vahvis­ta­minen

Kenelle

Reiss Motivaatioprofiili soveltuu orga­ni­saation yksit­täisten jäsenten itse­tun­te­muksen sekä työparien tai tiimien yhteistyön kehittämiseen.

Kouluttaja