Valmennukset

Avoimet koulutukset

Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa.

Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujille

  • Opit tehostamaan projektityöskentelyäsi
  • Opit laatimaan projektisuunnitelman
  • Tunnistat projektipäällikön vastuualueet
  • Tiedät miten voit osallistaa ja innostaa projektitiimin jäseniä
  • Kehität vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi
  • Kuulet tutkimustuloksia projektien hallinnasta ja tiimityöstä
  • Pääset jakamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa pienryhmätyöskentelyn ja yhteisten keskustelujen avulla

Kenelle

Koulutus on suunnattu projektipäälliköille, mutta se sopii myös kaikille projektimaisesta työskentelystä kiinnostuneille, esimerkiksi asiantuntija- tai esimiestyössä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalit, Taitava tiimivalmentaja -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta tai osoitteesta info(a)brik.fi.