Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Osaamisen kehittäminen (1pv)

Koulutuksessa käymme läpi, miten organisaatiota ja yksilöitä voidaan kehittää entistä ketterämmin. Mitä panostaminen uuden oppimiseen ja jatkuvan osaamisen kehittämiseen tarkoittaa? Koulutuksessa tutustut erilaisiin osaamisen kehittämisen käytäntöihin, joilla vahvistat oppivaa organisaatiokulttuuria, ja luot innostavaa tunnelmaa työyhteisöönne.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnistat ajankohtaiset haasteet ja vaatimukset osaamisen kehittämiselle
  • Tunnistat ihmisen oppimisen edellytykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henkilöstön kehittämisessä
  • Osaat kannustaa ja motivoida työntekijöitä oman osaamisensa aktiiviseen kehittämiseen
  • Tunnistat, mitä oppimiseen kannustavan kulttuurin vahvistaminen vaatii johtamiselta ja esimiestyöltä
  • Saat käytännön vinkkejä dynaamisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen

Kenelle

Esimiehille ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisille

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Hinta 790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.