Valmennukset

Tilaa valmennus organisaatiollesi

Myyntikeskustelut kuntoon! (1pv)

Koulutuksen suunnittelutapaaminen auttaa täsmentämään koulutuksen sisältöä tilaajaorganisaation erityistarpeita huomioivaksi.

Ennakkotehtävien avulla saadaan pohjustettua aihetta ja kerättyä osallistujien odotuksia koulutuksen suhteen.

Vaikuttavuuden arvioinnilla varmistetaan se, että koulutuksen laatu vastaa tilaajan koulutukselle asettamia tavoitteita.

Valittu sisältö

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Valmennuksen sisältö
Yhteystiedot ja lähetys
Valmis