Valmennukset

Myynnin ja palvelun johta­minen

Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2pv)

Valmennuksessa keskitymme tärkeimpiin ja toimivimpiin myynnin johtamisen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johtamisen keskiöön ja antaa keinot tekemisen vauhdittamiseen. Valmennuksen anti kytketään tiukasti päivittäiseen työhön vietäväksi, eikä paluuta toimimattomaan rutiiniin enää ole!

Lähijohtaminen on olennaisen tärkeää tiimin onnistumisen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoitteilla tai tarkalla seurannalla. Menestymiseen tarvitaan tietoa siitä, mistä huipputiimi rakentuu ja miten motivaatiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksilötasolla.

 

Hyödyt osallistujille

  • Vahvistut omissa myynti- ja asiakaskohtaamistaidoissa
  • Ymmärrät motivoinnin ja positiivisuuden merkityksen tuloksen teossa
  • Saat käytännönläheisen valmentavan johtamisen työkalupakin omaan työhösi vietäväksi
  • Opit suunnittelemaan omaa toimintaasi systemaattisemmin
  • Saat henkilökohtaisen DiSC®-johtajuusprofiilin
  • Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!

Kenelle

Valmennus sopii myynnin lähiesimiehille, sisäisille valmentajille sekä myynnin kehittämisestä vastaaville henkilöille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innostavassa ilmapiirissä, yhdessä muiden osallistujien kanssa päivität johtamistaitosi uudelle tasolle.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

1290 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henkilökohtaisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.