Valmennukset

Apteekit

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Johda apteekkiasi palveluhenkisesti!

10.10.2019 alkavan koulutuksen 2. koulutuspäivä on 14.11.2019.

14.1.2020 alkavan koulutuksen 2. koulutuspäivä on 28.1.2020.

Erottuuko apteekkinne erinomaisella palvelulla ja kannattavalla myynnillä?

Valmennuksessa perehdymme yli kahdessa sadassa apteekissa ja lukuisissa esimiesvalmennuksissa testaamiimme johtamistekniikoihin.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys. Ennen kaikkea käytännönläheisyys ja hauskuus tekemiseen!

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivittäisen asiakastyön johtamisen osana ammattiapteekin toimintaa
  • Tunnistat omat kehityskohtasi ja vahvuutesi henkilöstön myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäjänä
  • Opit käymään positiiviset palautekeskustelut, puuttumaan rakentavasti ja vetämään palaverit osallistavasti
  • Saat paljon käytännön esimerkkejä ja toimivia myyntipareja johtamistyöhösi vietäviksi

Kenelle

Valmennus on suunniteltu kaikille palvelun ja myynnin kehittämisestä kiinnostuneille apteekkareille ja proviisoreille. Apteekkien esimiehille, joilla on tahtoa kiivetä huipulle!

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

1490 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.