Valmennukset

Apteekit

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Päivä 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamupala

09:00 Valmennuksen avaus ja tutustuminen

09:30 Kuluttajien odotukset apteekkiasioinnilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoitteellinen apteekkipalvelu?

10:30 Asiakaskohtaamismallit itsehoidon ja reseptipalvelun tilanteisiin

  • Kartoitus lääkemyynnin edellytyksenä ja lisämyynnin mahdollistajana
  • Tarjoukset: Tuputtamista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haastavan ja reklamoivan asiakkaan kohtaaminen ja toimintamallin luominen

14:00 Tiedä mitä asiakaskohtaamisissanne tapahtuu – Asiakastyö havainnointi

15:00 Havainnoista palautteenantoon

15:30 Kiire, priorisointi ja suunnitelmallisuus. Ajankäytön suunnittelu.

16:00 Välitehtävän anto ja valmennuspäivä päättyy

 

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Välitehtävän purku

10:00 DiSC® viitekehys

10:30 Omaan DiSC®-profiiliin tutustuminen

11:00 Profiilin hyödyntäminen työyhteisössä

12:00 Lounas

13:00 Mikä motivoi, mihin motivaatiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

14:00 Yksilön ja ryhmän valmentava johtaminen

  • Palautteen anto ja tehokas palaveri

15:00 Ryhmän menestyksen esteet

16:00 Palaute ja valmennuspäivä päättyy

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Isompi kartta ja ajo-ohjeet

Takaisin kuvaukseen