Valmennukset

Avoimet valmennukset

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Erottuuko apteekkinne erinomaisella palvelulla ja kannattavalla myynnillä? Valmennuksessa perehdymme yli kahdessasadassa apteekissa ja lukuisissa esimiesvalmennuksissa testaamiimme johtamistekniikoihin.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys sekä ennen kaikkea käytännönläheisyys ja hauskuus tekemiseen!

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivittäisen asiakastyön johtamisen osana ammattiapteekin toimintaa
  • Tunnistat omat kehityskohtasi ja vahvuutesi henkilöstön myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäjänä
  • Opit käymään positiiviset palautekeskustelut, puuttumaan rakentavasti ja vetämään palaverit osallistavasti
  • Saat paljon käytännön esimerkkejä ja toimivia myyntipareja johtamistyöhösi vietäväksi
  • Saat henkilökohtaisen DiSC® profiilin

Kenelle

Valmennus on suunniteltu kaikille palvelun ja myynnin kehittämisestä kiinnostuneille apteekkareille ja proviisoreille. Valmennus on apteekkien esimiehille, joilla on tahtoa kiivetä huipulle!

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

1490 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Disc -johtajuusprofiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.