Valmennukset

Myynnin ja palvelun johta­minen

Eikö myynti vedä? – Tehokas puuttuminen myyjän alisuoriutumiseen (1 pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

8:30 Aamupala

9:00 Tilaisuuden avaus

9:15 Kun myynti hiipuu

 • Mitä alisuoriutuminen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?
 • Mistä onnistumiset ja epäonnistumiset yleensä johtuvat?
 • Alisuoriutumisen syiden tunnistaminen
 • Asenneongelmat ja heikko itseluottamus
 • Myyntipäällikön rooli ja vastuu ongelmatilanteissa

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

 • Myynnin esimiehen työn­johto-oikeus
 • Rohkeus puuttua myynnin ongelmiin ja pintapuheen torjunta
 • Myyjän haastaminen vastuun kantamiseen ja tunnistamaan ongelman vakavuus
 • Ratkaisun työstäminen yhdessä myyjän kanssa.
 • Sopimus, seuranta ja onnistumisen tukeminen
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

12:00 Lounas

13:00 Motivaation ja myyjän itseluottamuksen vahvistaminen

 • Onko ongelma osaamisessa?
 • Asenteiden näkyväksi tekeminen ja väärien tulkintojen muuttaminen
 • Myyjä itseluottamuksen vahvistaminen
 • Mikä myyjää motivoi? Motivaation perusedellytykset
 • Myyntityön palkitsevuuden eri ulottuvuudet
 • Terve kilpailu ja onnistumisen kokemuksen voima
 • Menestyksen itseään vahvistava vaikutus

14:15 Kahvitauko

14:30 Vuorovaikutus ja palautteenanto

 • Merkityksen kokemisen vahvistaminen
 • Negatiivisesta rakentavaan ja positiiviseen palautteeseen
 • Positiivisuuden mullistava voima
 • Case-harjoitus: Mitä tehdä kun myynti ei vedä

15.45 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Isompi kartta ja ajo-ohjeet

Takaisin kuvaukseen