Valmennukset

Myynnin ja palvelun johta­minen

Eikö myynti vedä? – Tehokas puuttuminen myyjän alisuoriutumiseen (1 pv)

Myynti on herkkä laji. Parhaatkin myyjät kohtaavat säännöllisesti tilanteita, joissa myynti ei vaan onnistu. Onko kyse myyjän itseluottamuksen romahtamisesta, vai siitä, ettei jalkatyö enää maistu entiseen tapaan. Vai onko kohdalle sattunut liian monta epäonnistumista peräkkäin. Tässä tilanteessa esimiehen taitava puuttuminen ja tuki on kullan arvoista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, sen parempi. Käsittelemme koulutuksessa erilaisia tapoja, joilla esimies voi tukea ja auttaa myyjiä palaamaan onnistumisen uralle.

Myynnin johtaminen vaatii jämäkkää otetta. Ongelmatilanteissa kysytään myös esimiehen direktio-oikeuden perään. On tärkeää, että esimies tuntee oman johtamisoikeutensa rajat ja tietää mitä myyjältä voi edellyttää. Käymme koulutuksessa läpi esimiehen työsopimuslain mukaisen työnjohto-oikeuden keskeisen sisällön ja rajoitukset. Tämä auttaa esimiestä toimimaan ongelmatilanteissa jämäkästi.

Myynnin esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmennuksessamme käymme läpi keinoja, joilla esimies voi tehokkaasti puuttua myyjän alisuoriutumiseen ja myyntitiiminsä tehokkuusongelmiin.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnistat ajoissa myynnin hiipumisen ja siihen vaikuttavat syyt
  • Osaat haastaa myyjät ottamaan enemmän vastuuta tuloksesta ja omasta kehi­tyk­sestään ja antaa vaikuttavaa palautetta
  • Tunnet esimiehen johtamisoikeuden ja juridiset keinot puuttua heikkoon myyntitulokseen
  • Opit kannustamaan ja tukemaan myyjiäsi takaisin onnistumisuralle
  • Osaat arvioida, ovatko omien myyjiesi onnistumisen edellytyksen kunnossa
  • Opit kääntämään alisuoriutumistilanteita onnistumisiksi ja saavutat entistä parempia myyntituloksia.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu myynnin esimiehille, jotka kohtaavat työssään myynnin hiipumisen ja myyjien alisuoriutumisen aiheuttamia ongelmia ja haluavat johtaa myyjänsä parempiin tuloksiin.

Kouluttajat

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.