Valmennukset

Orga­ni­saation muutos

Muutoskoulutusohjelma (4 pv)

Koulutusohjelmamme tarjoaa kattavan kokonaiskuvan muutoksen johtamisen eri osa-alueista sekä työkaluja opitun tietosisällön käyttöönottoon omassa johtamistyössä. Neljän päivän koulutuskokonaisuudessa käymme syvällisesti läpi muutosjohtamisen keskeiset osa-alueet: muutosjohtajan rooli ja tehtävät, muutoksen projektointi ja seuranta, muutosvastarinnan voittaminen sekä muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja koulutusjaksojen välillä suoritettavat välitehtävät ohjaavat opitun soveltamista päivittäisessä työssä. Koulutuksen vaikuttavuus varmistetaan ohjelman päätteeksi suoritettavalla vaikuttavuustutkimuksella.

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan tietosisällön muutosjohtamisen tärkeimmistä osa-alueista
  • Saat toimivia työkaluja muutoksen johtamisen tueksi
  • Opit tunnistamaan oman johtamisvoimasi lähteet ja saat keinoja sen vahvistamiseen
  • Saat selkeät henkilökohtaiset oppimistavoitteet välitehtävineen
  • Saat korkealaatuisen opetusmateriaalin ja kouluttajan kirjoittaman Muutu ennen kuin on pakko! (2018) -kirjan oppimisen syventämistä varten

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa muutoskyvyn vahvistamisesta ja omien muutosjohtamisen taitojensa kehittämisestä.

Kouluttaja