Valmennukset

Orga­ni­saation muutos

Muutoskoulutusohjelma (4 pv)

Koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaiskuvan muutoksen johtamisen eri osa-alueista, sekä työkaluja opitun tietosisällön käyttöönottoon omassa johtamistyössä. Ohjelma sopii kaikille muutosjohtamistaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Neljän päivän koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi muutosjohtamisen keskeiset osa-alueet (muutosjohtajan rooli ja tehtävät, muutoksen projektointi ja seuranta, muutosvastarinnan voittaminen sekä muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus).

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja koulutusjaksojen välillä suoritettavat välitehtävät ohjaavat opitun soveltamista päivittäisessä työssä. Koulutuksen vaikuttavuus varmistetaan ohjelman päätteeksi suoritettavalla vaikuttavuustutkimuksella.

Hyödyt osallistujille

  • Koulutusohjelma tarjoaa kattavan tietosisällön muutosjohtamisen tärkeimmistä osa-alueista
  • Koulutusohjelma antaa toimivia työkaluja muutoksen johtamisen tueksi
  • Osallistujat oppivat tunnistamaan oman johtamisvoimansa lähteet ja saavat keinoja johtamisvoimansa vahvistamiseen
  • Selkeät henkilökohtaiset oppimistavoitteet välitehtävineen
  • Korkealaatuinen opetusmateriaali ja kouluttajan kirjoittaman Muutu ennen kuin on pakko! (2018) kirja syventävät oppimista.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa muutoskyvyn vahvistamisesta ja omien muutosjohtamisen taitojensa kehittämisestä.

Kouluttaja