Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Motivoi työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen

Live-webinaarien ajankohdat ovat:

20.8.2020 klo 13.00-15.00 & 4.9.2020 klo 13.00-14.00.

 

Koulutuksessa käymme läpi erilaisia keinoja, miten esimiehenä tai tiiminvetäjänä voit motivoida ja kannustaa työntekijöitä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Lähdemme liikkeelle sinun omien motivaatiotekijöidesi tunnistamisesta, ja oman johtamistyylisi reflektoinnista.

Opit, minkälainen johtaminen tukee työntekijöiden oppimista, ja mitkä edellytykset täytyy olla kunnossa, jotta motivaatio uuden oppimiseen voi työelämässä syntyä ja säilyä. Saat vinkkejä erilaisista osaamisen kehittämisen käytännöistä, joita voit heti lähteä kokeilemaan käytännössä.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Henkilökohtaisen Reiss Motivaatioprofiilin purkutilaisuus valmentajan kanssa etänä
 • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
 • Jakso 3: Livenä toteutettava webinaari (1h), jossa käydään läpi välitehtävän antia sekä käytännön tapoja osaamisen kehittämiseen.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, miten voit ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset motivaatiotekijät osaamisen kehittämisessä
 • Saat oman Reiss Motivaatioprofiilin, jonka avulla tunnistat ja pystyt reflektoimaan motivaatiotekijöitäsi
 • Ymmärrät, miten erilaiset motivaatiotekijäsi vaikuttavat omaan johtamistyyliisi
 • Opit kannustamaan ja moti­voimaan työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
 • Tunnistat ja osaat käsitellä tyypillisimpiä motivaatiosta tai asenteesta johtuvia osaamisen kehittämisen haasteita tiimissä
 • Saat käytännön vinkkejä erilaisista osaamisen kehittämisen käytännöistä
 • Pääset keskustelemaan sekä kahden kesken motivaatiovalmentajan kanssa että jakamaan kokemuksia pienryhmässä.

Kenelle

Esimiehille, tiiminvetäjille ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisille.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan sekä Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.