Valmennukset

Myynti ja asia­kas­palvelu

Mitä jokaisen myyjän pitää tietää taloushallinnosta?

Ymmärrätkö asiakkaasi tunnuslukuja ja osaat arvioida myyntityösi kannattavuutta oikein?

Myyjille räätälöity valmennus auttaa ymmärtämään myyntityötä talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsittelemme muun muassa kateajattelua, hinnoittelua, alennusten antamisen vaikutuksia kannattavuuteen, sekä asiakasyritysten arviointia kannattavuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta.

Kurssimme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan taloushallinnosta myyjän näkökulmasta
  • Ymmärrät kateajattelun periaatteet ja osaat arvioida hinnoittelua ja alennusten antamista kannattavuuden näkökulmasta
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
  • Pystyt keskustelemaan asiakkaittesi kanssa asiantuntevasti tärkeimmistä taloushallintoon liittyvistä kysymyksistä
  • Osaat suunnitella omaa myyntityötäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Opit tekemään kannattavampaa myyntiä

Ilmoittaudu mukaan! Aloita paremman tuloksen tekeminen jo tänään!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyntityön kehittämisestä vastaaville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.