Valmennukset

Myynti ja asia­kas­palvelu

Mitä jokaisen myyjän pitää tietää taloushallinnosta? (1pv)

Myyjille räätälöity valmennuksemme auttaa ymmärtämään myyntityötä talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Valmennus auttaa lukemaan asiakkaan tunnuslukuja ja arvioimaan myyntityön kannattavuutta oikein. Käsittelemme muun muassa kateajattelua, hinnoittelua, alennusten antamisen vaikutuksia kannattavuuteen sekä asiakasyritysten arviointia kannattavuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta.

Kurssimme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan taloushallinnosta myyjän näkökulmasta
  • Ymmärrät kateajattelun periaatteet ja osaat arvioida hinnoittelua ja alennusten antamista kannattavuuden näkökulmasta
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
  • Pystyt keskustelemaan asiakkaidesi kanssa asiantuntevasti tärkeimmistä taloushallintoon liittyvistä kysymyksistä
  • Osaat suunnitella omaa myyntityötäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Opit tekemään kannattavampaa myyntiä

 

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyntityön kehittämisestä vastaaville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoittaudu mukaan ja aloita paremman tuloksen tekeminen!

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.