Valmennukset

Avoimet koulutukset

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

8:30 Aamupala

9:00 Mitä alisuoriutuminen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?

 • Esimiehen työn­johto-oikeus ja sen rajoitukset
 • Itseohjautuvan asiantuntijan illuusio
 • Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
 • Mistä tulos syntyy?

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

 • Rohkeus puuttua
 • Alisuoriutumisen syiden tunnistaminen
 • Esimiehen rooli alisuoriutumisen muuttamisessa onnistumiseksi
 • Työntekijän haastaminen vastuun kantamiseen
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

11:15 Motivaatio ja työn palkitsevuuden eri ulottuvuudet

 • Psykologisen sopimuksen käsite
 • Mikä asiantuntijaa motivoi? Onko kyse pelkästään rahasta?
 • Ammattiylpeys ja työn palkitsevuus
 • Menestyksen itseään vahvistava vaikutus
 • Itseluottamuksen vahvistaminen
 • Onko ongelma osaamisessa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Asiantuntijan alisuoriutuminen

 • Rohkeus puuttua ongelmiin
 • Puheeksi ottaminen ja pintapuheen torjunta
 • Työkyvyn arviointi asiantuntijatyössä
 • Ratkaisukeskeinen johtamismalli alisuoriutumistilanteissa
 • Asiantuntijan energisointi ja itseluottamuksen vahvistaminen
 • Sopimus, seuranta ja onnistumisen tukeminen

14:15 Tauko

14:30 Case 2: Asenneongelmat ja leipiintyminen

 • Asenteiden näkyväksi tekeminen ja väärien oletusten muuttaminen
 • Puheeksi ottaminen ja pintapuheen torjunta
 • Muutosvastarinnan työstäminen
 • Ratkaisukeskeinen johtamismalli alisuoriutumistilanteissa
 • Sopimus, seuranta ja onnistumisen tukeminen
 • Milloin on aika sanoa hyvästi?

15.30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Isompi kartta ja ajo-ohjeet

Takaisin kuvaukseen