Valmennukset

Myynti ja asia­kas­palvelu

Huippumyyjän stressinhallinta (1 pv)

Aiheuttaako myyntityö liiallista kiirettä ja stressiä?

Myyjille suunnitellussa valmennuksessamme paneudumme syvällisesti siihen, mistä kiire ja stressi johtuu, miten ne vaikuttavat myyntituloksiin ja miten kiirettä voi kesyttää. Käymme läpi uusimpia tutkimustuloksia ja jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista kiireenhallinnan teknii­koista.

Valmennuksemme auttaa helpottamaan myyntityöhön liittyvää kiirettä ja stressiä. Käymme läpi kymmenen (10) koeteltua keinoa oman myyntityön tehostamiseen. On hyvä muistaa, että myyjän hyvinvointi säteilee suoraan asiakkaalle. Hyvinvoinnin ongelmat voivat puolestaan tehokkaasti estää myyntitavoitteiden saavuttamisen.

Hyödyt osallistujille

  • Opit ymmärtämään kiireen ja stressin vaikutuksia myyntityössä
  • Pystyt arvioimaan miten kiire vaikuttaa omaan suorituskykyysi
  • Opit 10 tehokasta tapaa oman kiireen kesyttämiseen
  • Vähennät tarpeetonta stressiä ja vahvistat hyvinvointiasi
  • Parannat myyntitulostasi ja saavutat itsellesi asettamasi tavoitteet

Kenelle

Valmennuksemme on kaikille myyjille, jotka kokevat työssään liiallista kiirettä ja stressiä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.