Valmennukset

Myynti ja asia­kas­palvelu

Hinnoittele oikein (1 pv)

Koulutuksemme auttaa hinnoittelemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdollisen hinnan.

Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvemmalla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taitavalla hinnoittelulla voikin parantaa liiketoiminnan kannattavuutta huomattavasti ja luoda merkittävää kilpailuetua.

 

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan kokonaiskuvan hinnan määrittelyn erilaisista vaikutuksista liiketoimintaan
  • Opit asettamaan omien tuotteittesi hinnan oikein
  • Ymmärrät paremmin ostajan näkökulmaa hinnan arvioinnissa
  • Osaat argumentoida pyytämääsi hintaa vakuuttavammin
  • Parannat liiketoimintanne kannattavuutta.

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liiketoiminnasta vastaaville henkilöille, jotka työssään ratkaisevat hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.