Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

1. Digitaalinen työtila (Howspace), joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää koulutuksen materiaalit, mahdollisuuden keskustelulle sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) Vaikuttavan palautteen perusteet. Tässä jaksossa opit mm. seuraavia asioita:

  • Palautteen merkitys johtamistyössä
  • Mitä vaikuttava palaute tarkoittaa?
  • Suorituskyvyn, oppimisen ja palautteen suhde
  • Onnistuneen ja vaikuttavan palautteen haasteet

3. Välitehtävä 1: Omien palautetilanteiden järjestelmällinen itsereflektointi

4. Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa käymme kohta kohdalta läpi osallistujien kokemuksia erilaisista palautetilanteista. Pohdintatehtävien lisäksi osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa omiin palautetilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuudessa osallistuja myös muotoilee oman tapansa antaa vaikuttavaa palautetta.

5. Välitehtävä 2: Vaikuttavan palautteen antaminen omassa organisaatiossa

6. Jakso 3: Video (noin 1h), joka tukee palautteen antamisen vaikuttavuutta osallistujan omassa työssä. Video sisältää mm.:

  • Palautteen harjoittelun tekniikoita
  • Aktiivisen kuuntelun keskeisimpiä tekniikoita
  • Valmentavan otteen hyödyntäminen osana toimivaa palautekulttuuria
  • Itsensäjohtamisen ja palautteen suhde
Takaisin kuvaukseen