Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

23.2.2021 klo 9.00-11.00

6.4.2021 klo 9.00-11.00

 

Kykyä antaa vaikuttavaa palautetta ei voi korostaa johtamistyössä liikaa. Kun tavoitteet on sovittu, johtajalle, esimiehelle, tiiminvetäjälle tai projektipäällikölle ei jää muita keinoja vaikuttaa tiiminsä jäsenten toimintaan. Ensiluokkainen kannustavan, korjaavan ja ohjaavan palautteen antamisen taito vahvistaa myös johtamisvoimaa.

Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytännönläheisyydestään. Runsaat harjoitukset ja arviointi­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa ja soveltamisessa käytäntöön.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Digitaalinen työtila (Howspace)
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

Hyödyt osallistujille

  • Saat selkeän yleis­kuvan vaikuttavan palautteen merkityksestä johtamistyössä
  • Opit vaikuttavan palautteen antamisen perusperiaatteet
  • Vahvistat kiittämisen taitojasi ja saat lisää voimaa puuttua jämäkästi ei-toivottuun toimintaan.
  • Opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi palautteen antajana
  • Vahvistat omaa johtamisvoimaasi merkittävästi

Kenelle

Koulutuksemme on suunniteltu kaikille henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu ihmisten johtaminen erilaisissa organisaatioissa, hankkeissa ja projekteissa.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.