Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

12.11.2020 klo 9.30-11.30 & 11.12.2020 klo 09.00-10.00.

 

Jokainen organisaatio ja organismi maan päällä tarvitsee palautetta ympäristöstään, jotta se säilyy elossa. Tästä huolimatta palaute on yksi haastavimmista asioista työelämässä – se on vaikeaa, ärsyttävää, ikävääkin.  Samanaikaisesti palaute on oleellista, kaivattua ja kehittymisen mahdollistavaa.

Tässä etäkoulutuksessa opit mistä toimivat palautekulttuurit rakentuvat, miten palautetta voi mahdollistaa kollegojen kesken, minkälainen palaute mahdollistaa oppimista ja miten haastavat palautetilanteet kannattaa käytännössä toteuttaa.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä
  • Jakso 3: Livenä toteutettava webinaari (1h)

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät palautteen eri muodot, palautteen antamisen haasteiden juurisyyt sekä mihin palautetta tulisi kohdistaa
  • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa haastavista palautetilanteista
  • Tiedät mistä toimiva palautekulttuuri muodostuu
  • Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan toimivan palautekulttuurin edistämiseksi omassa organisaatiossasi
  • Osaat auttaa oman organisaatiosi jäseniä rakentamaan toimivia palautetilanteita

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää oman organisaationsa palautekulttuuria sekä omia palautteenantotaitojaan.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.