Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Työntekijäkokemuksesta kilpailuvaltti

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

21.10.2020 klo 13.00-15.00

27.11.2020 klo 13.00-15.00

16.12.2020 klo 13.00-15.00

 

Onko työpaikkanne houkutteleva, motivoiva ja innostava juuri ”oikeiden tyyppien” mielestä?

Koulutuksessa jumppaamme työntekijäkokemuksen tärkeimpiä osa-alueita ja sen käytyäsi tunnet erilaisia käytännön keinoja ”oikeiden tyyppien” pitämiseksi tyytyväisinä. Työntekijät samaistuvat teidän arvoihinne, ymmärtävät asiakkaidenne tarpeet ja innostuvat itse erilaisista työn tarjoamista mahdollisuuksista. Näin molemminpuoliset odotukset kohtaavat.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät mitä työntekijäkokemus tarkoittaa, ja miten siihen voi vaikuttaa
  • Saat käsityksen siitä, mistä teidän työntekijäkokemuksenne kokonaisuudessaan muodostuu
  • Ymmärrät, mikä siinä tällä hetkellä toimii, ja mikä kaipaa eniten kehittämistä
  • Ymmärrät, miten työsuhteen eri vaiheissa oleviin työntekijöihin voidaan panostaa
  • Saat työkaluja työntekijäkokemuksen kehittämiseksi käytännössä

Kenelle

Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää organisaationne työntekijäkokemuksesta parhaan mahdollisen. Voit olla esimerkiksi HR-ammattilainen, esimiestehtävissä työskentelevä tai johtoryhmän jäsen.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan ja aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.