Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Tehosta työtapojasi, paranna työelämänlaatuasi!

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Työtapojen tehostamisen keskeisimmät osa-alueet ja niihin liittyvät taidot. Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

3. Väli­tehtävä: Oman tilanteen reflektointia (n. 30 min). Tehdään itsenäisesti ennen webinaariosuutta.

4. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.

  • Miten koen omien työtapojeni tehostamisen haasteet?
  • Välitehtävän pohdinnoista ja oivalluksista keskustelua
  • Keskeisimpien kehityskohteiden valinta
  • Itsensä johtamisen tekniikoita

5. Jakso 3: Valikoitujen tekniikoiden esittelyä sekä ohjattuja itsensä johtamisen haasteita. Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

6. Lopputehtävä: Tavoitteesta totta -harjoitus, jonka avulla pilkot omat työtapojesi tehostamisen tavoitteet käytännön toimenpiteiksi ja osaksi arkea

7. Tehosta työtapojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirja

Takaisin kuvaukseen