Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Tehosta työtapojasi, paranna työelämänlaatuasi!

Live-webi­naarin ajan­kohta:

3.11.2020 klo 09.30-11.30

 

Asiantuntijoiden rooli ja näin myös asiantuntijaorganisaatiot ovat kehittymässä yhä itseohjautuvampaan suuntaan. Myös etätyöskentelyn lisääntyminen hämärtää työn ja vapaa-ajan rajoja. Erinäiset kokeilut asiantuntijoiden vapauksien kasvattamiseksi työelämässä ovat jo arkipäivää. Kaikki tämä asettaa paineita hallinnan tunteelle, joka on keskeisessä roolissa asioiden edistämisen ja jaksamisen kannalta. Työelämän hektisyys ja alati muuttuva ympäristö eivät helpota tilannetta. Omien työtapojen tehostamispaineet kasvavat. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa nopeammin juoksemista, vaan oman energian tietoisempaa vaalimista. Elämänlaadun kannalta omien työtapojen tehostaminen tuntuisi järkevältä – mutta miten?

Tässä etäkoulutuksessa opit mistä eri tekijöistä omien työtapojen tehostaminen koostuu, miten niitä voi kehittää ja miten omaa työelämänlaatuaan voi eri tavoin parantaa.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät mitkä ovat keskeisimmät osa-alueet työtapojen tehostamisen näkökulmasta
  • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa itsensä johtamisesta käytännössä
  • Opit tunnistamaan itsellesi hyödyllisimpiä pieniä muutoksia arkeen, joilla on suurin vaikutus elämänlaatuusi
  • Aloitat oman menestymallisi ohjatun rakentamisen.

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille, tiiminvetäjille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitojaan.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan sekä aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.