Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Etäkoulutuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Miksi projektimainen työskentely kannattaa?
 • Projektinhallinnan tärkeimmät käsitteet
 • Projektin käynnistäminen

3. Välitehtävä 1: Oman projektin valinta ja alustavan suunnitelman tekeminen

4. Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.

 • Projektinvetäjän rooli ja tehtävät
 • Projektitiimin jäsenten tehtävät ja vastuut
 • Projektisuunnittelun tärkeimmät vaiheet
 • Tiimin osallistaminen ja motivointi projekteissa

5. Välitehtävä 2: Oman projektisuunnitelman työstäminen

6. Jakso 3: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Projektipalaverit ja erilaiset seurantakäytännöt
 • Tehokkaan (etä)palaverin suunnittelu ja toteutus
 • Suositukset jatkoa varten

7. Kirja: Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Takaisin kuvaukseen