Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Luottamuksen kasvattaminen tiimissä

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

18.9.2020 klo 09.30-11.30

25.11.2020 klo 09.30-11.30

 

Luottamus on kaiken yhteistoiminnan perusta. Luottamuksen kohdalla ’ihan ok’ taso ei kuitenkaan pitkässä juoksussa riitä. Nykytieteen valossa ihmiset eivät ole taipuvaisia kohti luottamusta tai epäluottamusta, vaan luottamus on vahvasti sekä yksilö- että tilannesidonnaista. Luottamusta voidaan näin tietoisella ja järjestelmällisellä johtamistyöllä kasvattaa.

Tässä etäkoulutuksessa opit mistä eri tekijöistä luottamus koostuu sekä yksilön, että ryhmän näkökulmasta sekä miten luottamusta voi konkreettisesti kasvattaa viimeisimmän tutkimuksen valossa.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät luottamuksen psykologista pohjaa sekä luottamuksen dynamiikkaa
  • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa luottamuksen haasteista
  • Opit arvioimaan tiimisi luottamuksen tasoa
  • Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan luottamuksen kasvattamiseen
  • Osaat auttaa oman tiimisi jäseniä huomioimaan luottamuksen osatekijöitä arjessa

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille, tiiminvetäjille ja esimiehille, jotka haluavat kasvattaa oman organisaationsa luottamuksen tasoa.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.