Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Kokoukset kuntoon!

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

13.10.2020 klo 13.00-15.00 & 5.11.2020 klo 13.00-14.00

24.11.2020 klo 09.30-11.30 & 18.1.2021 klo 13.00-14.00

 

Kokouksiin ja palavereihin käytetään todella paljon työaikaa. Trendi näyttäisi olevan kasvava – ylin johto käyttää kokouksiin jopa 23 tuntia viikossa. Lisäksi turhat ja huonosti johdetut kokoukset ovat yksi keskeisimmistä turhautumisen aiheista työpaikoilla.

Tässä etäkoulutuksessa opit mistä eri tekijöistä toimivat kokoukset koostuvat ja miten kokouksien laatua voi kehittää juuri sinun organisaatiossasi.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h).

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät mistä osa-alueista laadukkaat kokoukset rakentuvat
  • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa erilaisista kokouskäytänteistä
  • Opit arvioimaan kokousten laatua
  • Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan kokousten kehittämiseen
  • Osaat auttaa oman tiimisi jäseniä osallistumaan rakentavaan vuorovaikutukseen kokouksissa

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille tiiminvetäjille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää kokoustensa laatua.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.