Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Johtamisen parhaat käytännöt

Live-webinaarien ajankohdat:

16.11.2020 klo 09.30-11.30

 

Maailmalla laajasti käytetty Work of Leaders® -johtajuusprofiili nyt etävalmennuksena!

Valmennuksessa perehdymme tutkitusti maailman tehokkaimpiin johtamiskäytänteisiin. Kykyyn luoda ja ylläpitää visiota, keinoihin sitouttaa henkilöstöä ja vinkkeihin, kuinka käynnistää liikevoimaa toiminnan ylläpitämiseksi. Valmennus ei kuitenkaan jää vain teorian tasolle, sillä henkilökohtaisen profiilin ja käytännön ohjeiden avulla valmennuksen hyöty on omaa luokkaansa. Jos yksi johtamisvalmennus tulisi valita, niin se olisi tämä!

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Hyödyt osallistujille

  • Saat tarkkaan kuvatun profiilin johtajuustyylisi vahvuuksista ja kehityskohdista
  • Opit hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin johtamisen eri vaiheissa
  • Tunnistat paremmin haasteesi ja saat näihin helposti käytäntöön vietävät kehitysideat
  • Ymmärrät johtajuutta laajemmin vuorovaikutteisuuden näkökulmasta
  • Saat keinot tulla karismaattisemmaksi ja vaikuttavammaksi johtajaksi.

Kenelle

Valmennus sopii kaiken tasoisille johtajille toimialasta riippumatta. Tärkeimpänä tahto kehittyä taitavana ja vaikuttavana johtajana, esimiehenä tai vaikkapa tiimin vetäjänä.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 740 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan ja henki­lö­koh­taisen DiSC® profiilin. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.