Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Itsensä johtamisen perusteet

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

22.9.2020 klo 09.30-11.30

3.11.2020 klo 09.30-11.30

 

Asiantuntijoiden rooli ja näin myös asiantuntijaorganisaatiot ovat kehittymässä yhä itseohjautuvampaan suuntaan. Erinäiset kokeilut asiantuntijoiden vapauksien kasvattamiseksi työelämässä ovat jo arkipäivää. Tämä asettaa kasvavia paineita asiantuntijoiden ja esimiesten itsensä johtamisen taidoille. Lisäksi myös työsuhteiden lyhentyessä itsensä äärelle pysähtyminen tulee keskeisemmäksi taidoksi työmarkkinoilla menestymisen näkökulmasta.

Tässä etäkoulutuksessa opit mistä eri tekijöistä itsensä johtaminen koostuu ja miten tätä taitoa voi kehittää. Lisäksi koulutuksessa opit ymmärtämään mitkä toimintatavat ovat juuri sinulle tällä hetkellä energiatehokkaimpia Workplace Big Five profiilin avulla (sisältyy hintaan, arvo 590€).

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Workplace Big Five persoonallisuusprofiili

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät mistä osa-alueista itsensä johtaminen koostuu
  • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa itsensä johtamisesta käytännössä
  • Kasvatat itsetuntemustasi Workplace Big Five profiloinnin avulla
  • Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan itsesi johtamisen taitojen kehittämiseen

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille, tiiminvetäjille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitojaan.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan ja Workplace Big Five persoonallisuusprofiilin. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.