Valmennukset

Etävalmennukset

Etäkoulutus: Onnistu haastavissa asiakastilanteissa

Asiakkaiden epävarmuus on lisääntynyt ja asiakaspalvelun työ tullut monilla aloilla entistä haastavammaksi. Haasteet ovat tässäkin asiassa iso mahdollisuus ja ratkaisevaa on se, kuinka asiakaspalvelija onnistuu hoitamaan tilanteen niin, että asiakkaan sitoutuminen säilyy, tai parhaimmillaan jopa vahvistuu.

Tapa millä kohdataan, puhelimeen vastataan ja asiat hoidetaan ovat asiakaskokemuksen kannalta kriittisen tärkeitä. Usein on kyse pienistä, mutta merkityksellisistä asioista, joita tiedostamalla ja harjoittelemalla palveluorganisaatio voi kehittyä kilpailijaansa vahvemmaksi imagossaan ja asiakkaiden luottamuksessa.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsitellään omien tunteiden hallintaa haastavissa tilanteissa ja kuormittavassa työssä jaksamista.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asiakasrajapinnassa työskentelevien vastuut ja mahdollisuudet paremman asiakaskokemuksen luomisessa
 • Opit valmistaumaan ennakkoon haastavien asiakaskohtaamisten varalle
 • Tunnistat omia käyttäytymismalleja ja opit ylläpitämään omaa toimintakykyäsi tunnevaltaisissa tilanteissa
 • Saat vinkkejä monikanavaisen asiakastyön hoitoon haastavissa tilanteissa
 • Osaat toimia ratkaisukeskeisesti vaikeissakin asiakaskohtaamisissa
 • Ymmärrät kuinka kääntää haastavat asiakastilanteet asiakasuskollisuutta vahvistaviksi kohtaamisiksi

Kenelle

Kaikille asiakastyötä tekeville toimialasta tai asemasta riippumatta.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan sekä aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.