Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt

Live-webinaarien ajankohdat ovat:

14.10.2020 klo 9.30-11.30 & 28.10.2020 klo 13.00-15.00

12.1.2021 klo 9.30-11.30 & 26.1.2021 klo 13.00-15.00

 

Koulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Osaat aktivoida heitä riittävästi taipumatta kuitenkaan mikromanageroinnin puolelle. Käymme läpi, miten sinä esimiehenä tai tiiminvetäjänä voit varmistaa, että ali- ja ylisuoriutuminen pysyvät hallinnassa myös etätyössä.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
 • Jakso 3: Vuorovaikutteinen webinaari (2h)
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyöskentelyn suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
 • Ymmärrät, mitkä asiat täytyy nostaa esille etätyöskentelyyn siirryttäessä
 • Osaat haastaa tiimiäsi ottamaan vastuuta etätyöskentelyn tehokkuudesta
 • Osaat kannustaa ja aktivoida tiimin jäseniä tekemään laadukasta yhteistyötä etänä
 • Vahvistat johtamistaitojasi ja saat lisää varmuutta omaan etäjohtajan rooliin
 • Saat mallin aktivoivan etäpalaverin suunnitteluun ja toteutukseen
 • Opit erilaisten motivaatiotekijöiden vaikutuksesta etätyöskentelyyn, ja osaat motivoida omaa tiimiäsi tehokkaaseen etätyöskentelyyn.

Kenelle

Esimiehille ja tiiminvetäjille, jotka johtavat tai ovat siirtymässä johtamaan hajautettua tai etänä työskentelevää tiimiä.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan ja Taitava tiimivalmentaja -kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.