Valmennukset

Etävalmennukset

Etäkoulutus: Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista.

Mikä neuvoksi, kun perinteiset korkeapainemyynnin tekniikat eivät enää toimi eikä pelkkä tuotteen ominaisuuksien esittely riitä? Kaupan nappaa nyt myyjä, joka onnistuu tuottamaan asiakkaalle todellista arvoa. Ostokäyttäytymisen muutokset haastavat jokaisen myyjän päivittämään myyntitaitojaan.

Arvomyynti perustuu asiakkaan ja tämän todellisten tarpeiden tunnistamiseen. Lähestymistapa on hyvin erilainen, kuin mihin perinteiset tehomyyntivalmennukset perustuvat. Arvomyynnissä myyjän psykologiset taidot, empatiakyky ja kuuntelutaidot nousevat arvoon arvaamattomaan. Mitä asiakasarvon tuottaminen tarkoittaa juuri sinun toiminnassasi? Miten nostat asiakkaasi aidosti myyntityön keskiöön? Miten siirryt myyntiprosessin hiomisesta asiakkaan ostoprosessin ymmärtämiseen? Kokeneiden valmentajien vetämä koulutuksemme tarjoaa selkeitä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytännönläheisyydestään. Runsaat harjoitteet ja itsearviointitehtävät auttavat oivaltamaan asiakaslähtöisen arvomyynnin salaisuudet. Koulutuksemme auttaa sinua myös ottamaan oivallukset ja uudet ideat konkreettisesti käyttöön omassa myyntityössäsi.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
 • Opit asettamaan asiakkaan keskiöön ja löydät uusia tapoja asiakasarvon tunnistamiseen
 • Vahvistat aktii­visen kuun­telun taitojasi ja opit ymmär­tämään asiak­kaitasi entistä syväl­li­semmin
 • Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todel­liset tarpeet
 • Opit tunnistamaan ja hyödyn­tämään tehok­kaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
 • Opit tuot­tamaan asiak­kaallesi enemmän arvoa ja saavutat entistä parempia myyn­ti­tu­loksia.

Kenelle

Koulutus sopii niin nouseville lupauksille kuin koke­neem­mille myyn­ti­kon­ka­reillekin. Etäkoulutus tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen silloin kun sinulle sopii parhaiten. Työkirja ja erilaiset tehtävät ja harjoitukset auttavat syventämään omaa asiakasymmärrystä ja omien toimintatapojen tarkastelua.

Kouluttajat

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan sekä aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.