Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Esimieskoulutusohjelma (4 pv)

Koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta esimiestyöstä, esimiehen tehtävistä ja vastuista sekä työkaluja opitun käyttöönottoon omassa johtamistyössä. Ohjelma sopii kaikille oman johtamisvoimansa vahvistamisesta kiinnostuneille uusille ja kokeneemmille esimiehille.

Neljän päivän koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi esimiestyön keskeiset osa-alueet (esimiestyö, johtamisviestintä, taloustaidot ja haastavat johtamistilanteet). Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja koulutusjaksojen välillä suoritettavat tehtävät ohjaavat opitun soveltamista päivittäisessä esimiestyössä. Koulutuksen vaikuttavuus varmistetaan ohjelman päätteeksi suoritettavalla seurantatutkimuksella.

Hyödyt osallistujille

  • Koulutusohjelma tarjoaa kattavan tietosisällön esimiestyön tärkeimmistä osa-alueista
  • Osallistujat oppivat tunnistamaan oman johtamisvoimansa lähteet ja saavat konkreettisia työkaluja oman esimiestyönsä tueksi
  • Selkeät henkilökohtaiset oppimistavoitteet välitehtävineen
  • Keskusteleva ja reflektoiva ote takaa aiheiden sisäistämisen
  • Korkealaatuinen opetusmateriaali ja Uuden esimiehen kirja (2017) syventävät oppimista.

Kenelle

Koulutus on suunnattu esimiehille riippumatta toimialasta tai siitä, onko osallistuja uusi esimies tai roolissa pidempään toiminut.

Kouluttaja