Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa (1 pv)

Koulutuksessamme keskitymme siihen, miten esimies voi aidosti tukea työntekijöiden osaamisen kehittymistä kehityskeskustelujen avulla.

Esimiehen oletetaan useimmissa organisaatioissa käyvän syvälliset kehityskeskustelut työntekijöidensä kanssa. Miten kehityskeskustelut järjestetään siten, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä sekä työntekijälle että esimiehelle itselleen? Millaista osaamista toimivat keskustelut edellyttävät esimieheltä? Entä mikä on työntekijän vastuu keskusteluiden onnistumisesta?

Hyödyt osallistujille

  • Osaat toteuttaa kehityskeskusteluja ammattimaisesti
  • Ymmärrät ja osaat viestiä kehityskeskustelujen merkityksen
  • Syvennät palaute- ja vuorovaikutustaitojasi
  • Osaat innostaa ja sitouttaa työntekijöitä

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja johtajille, joiden vastuulle kuuluu kehityskeskusteluiden suunnittelu ja toteutus.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.