Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

Päivä 1.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9.00 Tilaisuuden avaus ja osallistujien odotukset koulutukselle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritystaloudesta?

 • Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnusluvut
 • Esimiehen vastuu taloudenpidosta
 • Taloudenpidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
 • Osabudjetit
 • Tulosbudjetti ja tase-ennuste
 • Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laatimisen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Investointilaskelmat

 • Investointien suunnittelu
 • Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
 • Investointiriskien arviointi ja hallinta
 • Investointilaskelmien tunnuslukuja

Harjoitus: Investointilaskelmien laatiminen

14.15 Kahvi

14.30 Yritysrahoituksen perusteet

 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulorahoitus
 • Osakkeenomistajan näkökulma yritystoimintaan
 • Rahoituslaitokset ja muut rahanlähteet

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

8.30 Aamiainen

09.00 Tuloslaskelma

 • Kirjanpidon perusperiaatteet
 • Yrityksen tuloksen muodostuminen
 • Tuloslaskelman laatimisen periaatteet
 • Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • Poikkeamien tunnistaminen
 • Katetuottolaskelmat

Harjoitus: Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden analysointi

10.30 Tauko

10.45 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • Poikkeamien tunnistaminen
 • Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu
 • Mihin rahoittajat ja analyytikot kiinnittävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkitseminen

12.00 Lounas

13.00 Kassavirta ja käyttöpääoman riittävyys

 • Tulo- ja menovirtojen synkronointi
 • Kolme kassavirtaa
 • Mitä kassavirrat kertovat
 • Käyttöpääomatarpeen laskeminen
 • Keinoja kassavirran tasapainottamiseen

Harjoitus: Käyttöpääoman riittävyyden arvioiminen

14.30 Kahvi

14.45 Organisaation tehokkuuden arvioiminen

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kiertonopeudet
 • Henkilöstön tuottavuus

Harjoitus: Toiminnan tehokkuuden mittaaminen

15.15 Loppukeskustelu

15.30 Tilaisuus päättyy

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Isompi kartta ja ajo-ohjeet

Takaisin kuvaukseen