Valmennukset

Tilaa valmennus organisaatiollesi

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Koulutuksen suunnittelutapaaminen auttaa täsmentämään koulutuksen sisältöä tilaajaorganisaation erityistarpeita huomioivaksi.

Organisaation omat esimerkit syventävät osaamista juuri organisaation omien johtamistilanteiden mukaisiksi.

Vaikuttavuuden arvioinnilla varmistetaan se, että koulutuksen laatu vastaa tilaajan koulutukselle asettamia tavoitteita.

Koulutus on suunniteltu pidettäväksi kaksipäiväisenä, mutta mikäli aikaa ja resursseja on rajallisesti, voidaan koulutus järjestää myös kiteytettynä yksipäiväiseksi painottaen vain tärkeimpiä asioita.

Valittu sisältö

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Valmennuksen sisältö
Yhteystiedot ja lähetys
Valmis