Valmennukset

Avoimet koulutukset

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Huom! Koulutus 13.-14.4. järjestetään etäyhteydellä!

 

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkeydestään ja ymmärrettävyydestään. Runsaat laskentatehtävät auttavat opitun omaksumisessa. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon koulutusta.

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavat tiedot yrityksen taloushallinnon eri osa-alueista
  • Opit yritystalouden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  • Osaat budjetoida toimintaasi entistä ammattimaisemmin
  • Tunnet kirjanpidon perusperiaatteet ja osaat laatia tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä
  • Opit laskemaan erilaisten investointien kannattavuutta ja tunnet rahoituksen perusperiaatteet
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Kenelle

Koulutus on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja projektipäälliköille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen taloudesta, mutta eivät tee päätyökseen taloushallinnon tehtäviä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, Uuden esimiehen -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvitarjoilut päivän aikana. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta tai osoitteesta info(a)brik.fi.