Valmennukset

Avoimet valmennukset

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Osaatko myydä osaamistasi tehokkaasti?

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme asiantuntijapalveluiden myyntiprosessin vaihe vaiheelta läpi. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
  • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
  • Tunnistat asiantuntijapalveluiden myyntiprosessin eri vaiheet
  • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tuloksellisia myyn­ti­kes­kus­teluja
  • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyntityössä
  • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suunniteltu kaikille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omia myyntitaitojaan.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Hinta 790 € + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, Asiantuntijan myyntitaidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta tai osoitteesta info(a)brik.fi.