Valmennukset

Myynnin ja palvelun johta­minen

Asiakaspalvelun johtaminen (1 pv)

Valmennuksessa keskitymme positiivista tunnetta synnyttävän palvelun johtamiseen. Pohdimme, kuinka kehittää organisaation tunne-energiaa positiivisuutta tuottavaksi generaattoriksi. Valmennus tarjoaa näkökulmia arjen tavanomaisten ja haastavien asiakastilanteiden tyylikkääseen ja asiakasta sitouttavaan hoitamiseen.

Palvelun tason ja palvelukokemuksen merkitys ymmärretään tänä päivänä vahvana kilpailuetuna niin myynti- kuin palveluorganisaatioissa. Asiakkaan kokemusta mitataan nykyisin kaikilla sektoreilla aina b2b-yrityksistä julkisen puolen palvelun tuottajiin. Kilpailuedun synnyttäminen palveluliiketoiminnassa edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintaa erityisesti esimiehiltä. Kilpailun kärjessä pysyminen vaatii rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja kykyä ymmärtää tunteiden vaikutusta niin työntekijöiden, kuin asiakkaiden toiminnassa.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohtasi palvelun kehittäjänä
  • Ymmärrät organisaation sisäisen tunne-energian merkityksen asiakaskokemuksessa
  • Saat selkeät toimintamallit päivittäiseen palvelun johtamiseen
  • Opit antamaan palautetta kannustaen ja puuttumaan epäkohtiin rakentavasti
  • Saat tiimisi loistamaan!

Kenelle

Valmennus on suunniteltu asiakaspalvelusta vastaaville lähiesimiehille ja asiakaspalvelujohtajille, joilla on tahtoa syventää ja vahvistaa henkilöstön sitouttamista sykähdyttävän asiakaspalvelun synnyttämiseen.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

 

Hinta

790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.