Valmennukset

Avoimet valmennukset

Positiivista energiaa asiakaspalveluun (1pv)

Koulutuksemme antaa kattavan koko­nais­kuvan erinomaisen asiakastyön tärkeim­mistä osa-alueista sekä runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asiakaspalvelun tueksi. Investointi asiakaspalvelun kehittämiseen kannattaa. Jo yksi erin­omai­sesti onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen voi maksaa koulu­tuksen kustan­nukset takaisin.

Onnistuneen asiakaspalvelun maine kiirii kauas, mutta huonot asiakaskokemukset leviävät usein vieläkin laajemmalle. Palvelussa tehtyjen virheiden korjaaminen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaava asiakaspalvelu on yritykselle arvokas resurssi, jonka kehittämiseen kannattaa panostaa.

Hyödyt osallistujille

  • Tiedät, mistä osatekijöistä erinomainen asiakaspalvelu koostuu
  • Osaat tunnistaa erilaisten asiak­kaiden palve­lu­tarpeet
  • Ymmärrät ja hallitset palve­lu­ti­lan­teiden eri vaiheet
  • Osaat toimia taitavasti vaikeissa asia­kas­ti­lan­teissa
  • Tunnistat palvelutilanteissa lisä­myynnin mahdol­li­suuksia
  • Tunnet omat vahvuutesi ja kehittymiskohteesi asiakaspalvelijana

Kenelle

Valmennus on suunniteltu sekä vaativissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille että asiakaspalvelusta vastaaville esimiehille. Perinteisten palveluammattien lisäksi koulutus soveltuu erinomaisesti myös asiantuntijatyötä tekeville henkilöille. Hyvässä asiakaspalvelussa pätevät samat lainalaisuudet toimialasta riippumatta.

Teemme myös yrityskohtaisia valmennuksia.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

0130 Helsinki

Hinta

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilut. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta tai osoitteesta info(a)brik.fi.